ChrudimskoDnes.cz
ChrudimskoDnes.cz » Zpravodajství » Zprávy

V Pardubickém kraji začne v neděli 10. prosince platit nový jízdní řád 2024

05.12.2023
V neděli 10. prosince 2023 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy, kterou na základě smlouvy s Pardubickým krajem zajišťují České dráhy, vzroste zhruba o 3,7 %. K hlavním novinkám bude patřit nasazení nových jednotek RegioFox na všech vlacích mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem, ke kterému dojde v průběhu zimních měsíců. V souvislosti s tím bude v regionu ukončeno pravidelné nasazování motorových vozů řady 810. Od prosincové změny jízdních řádů budou cestující moci využívat novou zastávku Orel, od červnové změny jízdních řádů pak také novou zastávku Pardubice centrum blízko středu krajského města. Od poloviny června bude také upraven dopravní model na trati 238 z Pardubic do Havlíčkova Brodu. Nový jízdní řád bude platit do 14. prosince 2024.
Foto: ceskedrahy.cz
Rozsah regionální dopravy vyjádřený počtem vlakokilometrů se v příštím jízdním řádu navýší zhruba o 3,7 %. Nově tak vlaky objednávané Pardubickým krajem na území kraje ujedou zhruba 4,2 mil. vlakokilometrů.

V souvislosti s dokončením železničních staveb na Pardubicku a dodávkou nových motorových jednotek ř. 847 RegioFox nastane řada změn v jízdním řádu na vybraných tratích, většina však až od 9. června 2024. Do té doby budou jízdní řády na jednotlivých tratích podobné těm stávajícím.

I letos bude v prodeji oblíbený Regionální jízdní řád pro Pardubický kraj, který lze zakoupit ve všech osobních pokladnách v Pardubickém kraji za 29 Kč.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Pardubickém kraji

Nasazení motorových jednotek ř. 847 RegioFox na trať 238


V průběhu zimních měsíců budou na všechny vlaky na trati 238 Pardubice - Havlíčkův Brod nasazeny nové motorové jednotky RegioFox, které nahradí stávající Regionovy. V této souvislosti dojde k odstranění přestupů mezi vlaky v Hlinsku, nicméně nadále bude platit stávající jízdní řád.

Ukončení pravidelného nasazení řady 810


V průběhu zimních měsíců po dokončení dodávky nových motorových jednotek RegioFox dojde k ukončení pravidelného nasazování motorových vozů řady 810. Ty se nyní vyskytují především na lokálkách na Pardubicku a v malé míře také na Českotřebovsku. Nahradí je nízkopodlažní jednotky Regionova.

Otevření zastávky Orel


S novým jízdním řádem se otevře zastávka Orel, která se nachází v úseku mezi Slatiňanami a Chrastí u Chrudimi. Obslouží ji většina osobních vlaků.

Otevření zastávky Pardubice centrum (od 9. 6. 2024)


Od 9. června bude v provozu nová zastávka Pardubice centrum, na kterou bude přístup z podjezdu mezi ulicemi J. Palacha a 17. listopadu na straně jedné a z tzv. myší díry, tedy podchodu mezi ulicemi Sladkovského a Rokycanova na straně druhé. Na zastávku začnou jezdit všechny osobní a spěšné vlaky (s několika výjimkami) ze směru a ve směru Hradec Králové. Ze směru a ve směru Chrudim pak objednatel nyní počítá s tím, že tato zastávka bude obsluhována pouze v pracovní dny zhruba od 5. do 9. a následně od 12. do 19. hodiny. Ostatní vlaky budou končit jako dosud na hlavním nádraží.

Nový dopravní koncept na tratích 238 a 261 (od 9. 6. 2024)


V souvislosti s dokončením zdvojkolejnění úseku Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice nad Labem dojde po mnoha desítkách let k odstranění častých delších pobytů vlaků v Pardubicích-Rosicích nad Labem. Nově zde budou vlaky z Pardubic směrem na Chrudim (a opačně) stát nanejvýš 2 - 3 minuty, což je čas nezbytný na změnu směru jízdy. Na trati z Pardubic do Havlíčkova Brodu bude především v úseku mezi Pardubicemi a Hlinskem zaveden nový dopravní koncept. Jeho základem bude vedení zrychlených vlaků (budou projíždět v úseku Pardubice-Rosice nad Labem - Chrudim) Pardubice - Hlinsko - Havlíčkův Brod a zpět každé 2 hodiny po celý den a týden. Ty budou doplněny na interval 1 hodina v ranní a odpolední špičce. Další vlaky budou zahušťovat interval až na půl hodiny mezi Pardubicemi a Chrudimí, Slatiňanami, popř. až Skutčí. Celkově tak na této trati dochází k navýšení rozsahu dopravy a zavedení pravidelných taktových tras vlaků.

V souvislosti se změnami na trati 238 dojde k úpravě jízdních řádů vlaků také na trati 261 Svitavy - Žďárec u Skutče a to především na úseku mezi Borovou a Žďárcem.

Změny na dalších jednotlivých linkách ČD v Pardubickém kraji

Trať 010 Kolín - Pardubice - Česká Třebová


Na této trati sice k žádným zásadním změnám nedojde, nicméně je zde zapracována celá řada drobných úprav proti stávajícímu jízdnímu řádu. Smyslem těchto změn je především zajištění přípojových vazeb.

V pracovní dny pojede z Pardubic hl.n. v 5:43 Os 5055 přes Českou Třebovou (6:42 - 6:50) přímo až do Letovic (7:30). Vznikne tím přímé ranní spojení např. pro cesty z Chocně či Ústí nad Orlicí do Svitav. Z důvodu zajištění přípojů v Chocni (od Slováckého expresu z Prahy) a v České Třebové (na Valašský expres směr Olomouc) projedou 4 odpolední osobní vlaky stanice Ústí nad Orlicí a Dlouhá Třebová. V úseku Choceň - Česká Třebová tak zastaví pouze v Brandýse nad Orlicí (12:35, 14:35, 16:35, 18:35) a Ústí nad Orlicí městě (12:44, 14:44, 16:44, 18:44). Ve večerních hodinách dochází k úpravám tras osobních vlaků mezi Chocní a Českou Třebovou v návaznosti na dodatečné úpravy poloh rychlíků. Z Chocně pojedou vlaky v pracovní dny ve 20:28 a 22:28, o víkendu pak ve 21:30. Z důvodu časového posunu tras dálkové dopravy a následného pozdního příjezdu do Holic bude zrušen ranní přímý školní vlak z Pardubic. Spojení je nadále zajištěno dřívějším vlakem s přestupem v Moravanech. Ve směru z České Třebové na Kolín budou v pracovní dny projíždět Dlouhou Třebovou osobní vlaky s odjezdem z České Třebové ve 13:06, 15:06, 17:06 a 19:06, a to z důvodu zajištění přípojů v České Třebové (ze všech směrů) a Chocni (na Slovácký expres směr Praha).

Trať 015 Přelouč - Heřmanův Městec


Největší změnou na této trati bude ukončení provozu motorových vozů řady 810, které zde v průběhu zimy nahradí částečně nízkopodlažní Regionovy. Jízdní řád bude podobný tomu stávajícímu. Dochází pouze k minutovým posunům z důvodu zajištění přípojů v Přelouči.

Trať 016 Chrudim - Moravany - Holice


Podobně jako na trati 015, i na této trati skončí v průběhu zimy motorové vozy řady 810 a nahradí je motorové jednotky řady 814 Regionova. V jízdním řádu je největší změnou již zmíněné zrušení ranního školního vlaku z Pardubic do Holic. Místo něho pojede v posunuté časové poloze Os 25336, který v Moravanech (odj. 7:14) zajistí přípoj od vlaků Os 5003 ve směru od Pardubic (příj. 6:58) a LET 1290 ze směru od Chocně (příj. 7:11) a do Holic přijede v 7:26.

Trať 017 Česká Třebová - Moravská Třebová - Dzbel


Jedinou větší novinkou na této trati bude zavedení nového pátečního vlaku 24766 z Moravské Třebové (12:54) do České Třebové (13:28), který bude sloužit především k odvozu studentů z domova mládeže.

Trať 018 Choceň - Litomyšl


Z důvodu zajištění návazností v Chocni především k rychlíkům ve / ze směru Pardubice a Praha dochází k časovým posunům vlaků v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách. V neděli večer se zkrátí téměř 3hodinová prodleva mezi spoji na 2 hodiny, neboť poslední vlak z Chocně do Litomyšle pojede již ve 22:36 po dojezdu přípojného vlaku z Prahy.

Trať 021 Hradec Králové - Letohrad


Na této trati, na níž objednává dopravu Královéhradecký kraj a která se na území Pardubického kraje nachází jen z malé části, nedochází k žádným změnám jízdního řádu.

Trať 026 Choceň - Náchod


Stejně jako na trati 021 i na této objednává dopravu Královéhradecký kraj a ani zde nedochází k žádným změnám v jízdním řádu.

Trať 031 Pardubice - Hradec Králové (- Jaroměř)


Jízdní řád na této trati je rozdělen do dvou období. To první skončí 8. června 2024 a jízdní řád v něm proti současnému stavu nedoznává žádných zásadních změn. Za zmínku stojí pouze zavedení nového pátečního a sobotního páru spěšných vlaků z Hradce Králové (21:37) do Pardubic (21:54) a zpět (Pardubice hl.n. 22:10 - Hradec Králové hl.n. 22:27). Poslední večerní vlak z Pardubic do Hradce Králové pojede v pracovní dny ve 22:50 a o víkendu až ve 23:22, čímž zde bude zajištěn přípoj od vlaku EC 270 ze směru Budapešť, Bratislava a Brno. Z Hradce Králové do Pardubic nově nepojede spěšný vlak "Dobrošov", přičemž bude zajištěn přestup na spěšný vlak 1473 s odjezdem z Hradce Králové hl.n. v 7:32.

K větší změně jízdního řádu dojde až ve druhém období od 9. června 2024, kdy bude zprovozněna zastávka Pardubice centrum, kam budou zajíždět všechny osobní a spěšné vlaky. Současně bude možné plnohodnotně využít dokončeného dvojkolejného úseku mezi pardubickým hlavním a rosickým nádražím. Podrobnosti budou zveřejněny k termínu letní změny jízdního řádu 2024.

Trať 236 Čáslav - Třemošnice


Vlaky na této trati objednává Středočeský kraj a jejich jízdní řád nedozná proti tomu současnému žádných změn.

Trať 238 Pardubice - Hlinsko - Havlíčkův Brod


Stejně jako na trati 031 i na této trati budou platit dva jízdní řády - první do 8. června 2024 a druhý od 9. června 2024. V rámci Pardubického kraje půjde na této trati o největší změny ze všech provozovaných linek.

Již v průběhu zimních měsíců budou na všechny vlaky postupně nasazeny nové motorové jednotky ř. 847 RegioFox. Pokračovat bude také nasazení dvou stávajících jednotek ř. 844 RegioShark. Ty tak ze všech vlaků vytlačí Regionovy. Nově již nebude nutno v Hlinsku přestupovat mezi vlaky a všechny vlaky mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem tak budou přímé. Nelze zapomenout také na otevření nové zastávky v obci Orel, kde bude zastavovat většina osobních vlaků.

V 1. období bude platit takřka shodný jízdní řád, jako je ten stávající. Asi jedinou větší změnou je posun večerního Os 5327, který pojede z Pardubic hl.n. cca o 25 min později (21:27), čímž zde bude zajištěn přípoj od dálkových vlaků z Prahy i Moravy.

Ve 2. období od 9. června 2024 začne na trati platit zcela nový jízdní řád s novým dopravním konceptem. Plnohodnotné zprovoznění dvojkolejného úseku mezi Pardubicemi hl.n. a Pardubicemi-Rosicemi nad Labem umožní zkrátit pobyty všech vlaků v Rosicích na nezbytné 2 - 3 minuty, což přispěje ke zkrácení cestovních dob. Dále se uvede do provozu zastávka Pardubice centrum, kde dle současné objednávky Pardubického kraje budou končit / začínat v pracovní dny všechny vlaky cca mezi 5. a 9. a mezi 12. a 19. hodinou. Podrobnosti budou zveřejněny k termínu letní změny jízdního řádu 2024.

Trať 260 Česká Třebová - Letovice (- Brno)


Pardubický kraj objednává dopravu osobními a spěšnými vlaky v úseku mezi Českou Třebovou a Letovicemi. V příštím jízdním řádu nedojde k žádným změnám proti stávajícímu stavu.

Trať 261 Svitavy - Žďárec u Skutče


Tato trať je v kraji třetí, kde bude jízdní řád rozdělen do dvou období. V tom prvním do 8. června 2024 bude platit shodný jízdní řád jako ten nynější. U některých vlaků dochází k drobným posunům z důvodu zajištění přípojů ve Svitavách. Ve druhém období od 9. června 2024 dojde k větším změnám na úseku mezi Borovou a Žďárcem u Skutče a ve víkendové dopravě. Podrobnosti budou zveřejněny k termínu letní změny jízdního řádu 2024.

Trať 270 Česká Třebová - Lanškroun / Zábřeh na Moravě (osobní vlaky)


Osvědčený dopravní koncept, kdy je zajištěno spojení mezi Českou Třebovou a Lanškrounem každou hodinu, ve špičce pracovních dní každou půlhodinu a každé 2 hodiny mezi Rudolticemi a Zábřehem na Moravě nedozná žádných změn. Dojde pouze k minutovým úpravám z důvodu zajištění přípojů v České Třebové.

Zdroj: České Dráhy
Sdílet: Sdílet na Facebooku Sdílet na X

Další články z rubriky Zprávy

Ve východních Čechách zjistila ČOI ve více než polovině kontrol prodej alkoholu a tabákových výrobků mladistvým

Inspektoři České obchodní inspekce, regionální inspektorát Královéhradecký a Pardubický, uskutečnili v červnu v pěti kontrolních dnech mimořádnou kontrolní akci se zaměřením na prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků mladistvým osobám. ...

Burza filantropie pomůže v obtížné situaci mladým lidem k získání řidičského průkazu

Řídím, tedy jsem (lépe zaměstnatelný). To je název nejúspěšnějšího projektu první letošní Burzy filantropie, který má pomoct vybraným mladým klientům ...

Domov Na cestě ze Skutče získal cenu za sociální inovace

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) vyhlásila ve středu 26. června spolu se všemi kraji a Nadačním fondem Škoda Auto nejlepší inovat ...

Na pardubické univerzitě se bude soutěžit o titul krále chemiků

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice bude tento týden hostit chemické talenty. Celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého c ...

Pardubice a Hradec Králové hlásí další společné dokončené projekty

Pardubice tento týden přivítaly na dalším jednání klíčové partnery aglomerace. Program byl po čtvrt roce opět nabitý - projekty z oblasti dopravy, živ ...

Sobota 20.7.2024
Pardubický kraj
Další regiony »


Nastavení cookies | GDPR | O nás, kontakty | Přidat firmu | O regionu | Nabídka našich služeb | Inzerce-Dnes.cz | Práce v ČR | InfoDnes.cz
InfoDnes.cz
Sdružení regionálních portálů

Kraj Vysočina
HavlíčkůvbrodDnes.cz
JihlavaDnes.cz
TřebíčDnes.cz

Liberecký kraj
LiberecDnes.cz

Ústecký kraj
ÚstínadLabemDnes.cz

Plzeňský kraj
PlzeňDnes.cz

Jihočeský kraj
ČeskéBudějoviceDnes.cz

Jihomoravský kraj
BrněnskoDnes.cz

Olomoucký kraj
OlomoucDnes.cz

Zlínský kraj
ZlínDnes.cz

Moravskoslezský kraj
OstravaDnes.cz

Copyright © 1/2009-2024 M+MP spol. s r.o. InfoDnes.cz | Webdesign & webprogramming © PD | RSS InfoDnes